Browsing Tag

cách sơn chống cháy pô xe

A. Sơn FIRE-STOP PAINT

Sơn Chống Cháy 900°C (FIRE-STOP PAINT - Sơn chống cháy, chịu nhiệt) Lưu ý: Sơn chịu nhiệt (chống cháy) 900°C gốc sơn dầu. Chuyên cung cấp các loại…
Đọc thêm...